Nils Aasland [back to menu]
Overview 1234
Overview. Projects: Spiraler – Fritt etter Vladimir Tatlins Spiraltårn Moskva 1920
Nils' comments: Modell – Moderna Museet Stockholm
 

Spiraler

Når fantasien er større enn virkeligheten.
Vladimir Tatlins tårn til Den tredje internasjonale i Moskva 1920

Vladimir Tatlin, 1885-1953, var russisk billedhugger og en av de fremste representanter for konstruktivismen. Han var lærer ved Kunstakademiet i Moskva til 1919. Han laget konstruksjoner i stål og glass, bygget over stereometriske elementer som spiralen, kuben, sylinderen og pyramiden.

Vladimir Tatlin tilhørte den russiske kunstneravantgarden, og ble engasjert av myndighetene til å konstruere et tårn som skulle være et landemerke og et fremtidsrettet symbol for Den tredje internasjonale i 1920. Han arbeidet intenst med oppgaven, laget en rekke utkast og modeller i små og store format. Løsningen skulle være en visjonær skulptur til ære for den russiske revolusjon.

Stålkonstruksjonen kan beskrives som en skrått stilt dobbeltspiral som ytre skjelett. Inne i spiralen finnes sylindriske og kjegleformede rom med mange etasjer. Her skulle administrasjonen ha sine kontorer. Spiraltårnet har tilsynelatende heis eller glidebane for trafikk opp til toppen. Konstruksjonen er intrikat og sannsynligvis vanskelig å beregne for en ingeniør med ansvar for holdbarheten. Spiraltårnet skulle ha en høyde på 400 meter, altså høyere enn Eiffeltårnet i Paris, og det skulle rotere på sin sokkel.

Det lot seg ikke gjøre å få oppført Tatlins spiraltårn. Vi vet ikke helt hvorfor, men det er ikke vanskelig å tenke seg at de tekniske og kanskje også de økonomiske forutsetningene ikke var tilstede på det tidspunktet. Spiraltårnet har på en måte gått inn i rekken av utopiske prosjekter som ikke var realiserbare. Fantasien var større enn virkeligheten.

Som utopisk prosjekt har det imidlertid en fantastisk virkning, det utstråler konstruksjons begeistring og optimisme med sine dobbeltspor oppover mot de store høyder. Flere musèer har fått laget modeller av tårnet, blant andre Modera Musèet i Stockholm.

For meg har Tatlins tårn alltid stått som et fantastisk og nesten mystisk prosjekt, en idè som tøyer de fleste fysiske lover, men som har en dynamisk kraft og en stor opplevelsesverdi i seg. Spiraltårnet utstråler en stor ambisjon og en tro på det fantastiske og umulige. En slik tro kan alltid være kjekk å ha.

Mine egne spiralkonstruksjoner har andre formål, jeg har ingen politisk agenda. Men som billedkunstner med konstruktivistisk interesse, er det nok den samme gleden over å finne løsninger på konstruksjons spørsmål som er drivkraften i mine eksperimenter. Spiralene lager jeg av ulike former for trematerialer, de opptrer både som deler, eller et parti av en spiral og som sammenhengende form. Noen monteres liggende, hvilende og andre settes vertikalt stigende og er dermed mindre problematiske å realisere enn Vladimir Tatlins spiraltårn.

Copyright: © BONO/ Nils Aasland
BONO, Kjeld Stubsg. 3, 0160 Oslo tlf 23100350