Nils Aasland [back to menu]
Overview 123456789
Overview. Projects: Isskulptur Nesodden 2002
Nils' comments: Frihetsheltinne fra Somalia
 

Isskulptur på Nesodden

Seks skulpturer seks kulturer.

Produksjon av isblokker for eksport var en stor virksomhet på Nesodden i tiden før den moderne kjøleteknikken overtok dette markedet. Det er tradisjon på Nesodden å bevare minnene om denne historien. Hver vinter blir det arrangert tradisjonsrike is-skjæringsfestivaler.

Isskulpturprosjektet knytter seg til denne lokalhistorien. For å kunne gjennomføre en så vidt krevende prosess med skjæring, transport, oppheising av isblokker, og forming av is-skulpturer, måtte flere miljøer involveres. Gjenger med isskjærings- entusiaster fra flere grender på Nesodden var villige til å skjære og transportere isen fram til skulpturplassen.

Skulpturplassen besto av seks betong sokler i terrenget ved Galleri Vanntårnet på Nesodden, beregnet på skulptur. Idèen om at hver skulptur skulle representere hver sin kultur, ble utviklet i samarbeid med Sandvoll Asylmottak. Her hadde vi flere planleggingsmøter hvor utformingsidèer ble drøftet. Resultatet ble skulpturer fra disse kulturene eller landene:

Kurdistan eller Nord Irak
Pakistan
Sudan
Somalia
Dem.Rep. Kongo
Tsjetsjenia

Prosjektet var støttet med tilskudd fra NBK Vederlagsfondet og Nesodden kommune.

Copyright: © BONO/ Nils Aasland
BONO, Kjeld Stubsg. 3, 0160 Oslo tlf 23100350