Nils Aasland [back to menu]
Overview 123456
Overview. Projects: Fotballspillets relgiøse offiside
Nils' comments:
 

Fotballspillets Religiøse Off- side.

Prosjektet kom i stand etter et storslagent Fotball VM i Frankrike hvor stemningen tok av i panegyriske høyder, og dyrkelsen av stjernene fikk nesten religiøse dimensjoner. Fra kunstnerens side er ironi hovedelen av prosjektet. Idretten som sådan, eller religionen er ikke kunstnerens skyteskive.

De ti fotballbud

Fotballspillets første bud:
1 Du skal ikke ha andre baller enn fotballen.

Fotballspillets andre bud:
2 Du skal ikke misbruke fotballens navn, for dommeren kan gi deg gult kort selv om du er uskyldig.

Fotballspillets tredje bud:
3 Du skal holde hviledagen hellig i pausen på søndag.

Fotballspillets fjerde bud:
4 Du skal ære mors og fars fotballgave, så det kan gå deg vel på banen og du får de lengste baller i landet.

Fotballspillets femte bud:
5 Du skal ikke punktere noen fotball.

Fotballspillets sjette bud:
6 Du skal ikke bryte deg inn i fotballskapet.

Fotballspillets syvende bud:
7 Du skal ikke stjele fotball når du ikke er på banen.

Fotballspillets åttende bud:
8 Du skal ikke filme på banen.

p>Fotballspillets niende bud:
9 Du skal ikke sette gjær i din nestes klubbhus.

Fotballspillets tiende bud:
10 Du skal ikke begjære din nestes fotballsko, drakt, treningsapparat, treningslyst, hans dame eller noe som hører fotballen til.

Copyright: © BONO/ Nils Aasland
BONO, Kjeld Stubsg. 3, 0160 Oslo tlf 23100350