Nils Aasland [back to menu]
Overview 123456789101112131415
Overview. Projects: Elva med det store hjertet. Glommaprosjektet 1995
Nils' comments:
 

Flåter bygges
Glommaprosjektet
Kåre Andersen og Nils Aasland

Flåtene er et kunstnerisk eksperiment med utgangspunkt i elva og kulturlandskapet. Formålet med prosjektet har vært å anvende materialer som finnes i kulturlandskapet, og formidle en opplevelse av elva og elvekulturen.

 

Olga Schmedling:
Den flytende kunsten.

Utdrag:
Ønsket om forsoning med naturen.
Siden har det å skjerpe bevisstheten om det tidsbestemte ved alle ting, vært det fremste kjennetegn ved utforskende og eksperimenterende kunst. Faktisk har kunst gang på gang selv vært tidsbestemte prosjekter- kunst som er temporær- som viser seg for oss i visse tidsrom for så å forsvinne, opphøre eller gjenoppstå i en annen form et annet sted, men da er den jo ikke den samme.

 

Kunst som ikke er salgbar. Kunstflåtene til Kåre Andersen og Nils Aasland i prosjektet ”Elva med det store hjertet”, er nettopp en slik tidsbegrenset del av et større prosjekt som strekker seg over flere år. I tillegg benytter kunstnerne seg av brukt materiale, tømmerstokker, bord og stenger, samt naturvekster de har funnet langs elvebredden.

Dette er kunstnernes måte å drive gjenbruk på, mens vi forbrukere anvender resirkulert papir og miljøvennlig emballasje. All sivilisasjon kjennetegnes av menneskenes evne til å underlegge seg naturen, bearbeide og foredle den, bruke den som redskap til nytteformål. Denne instrumentelle bruken av naturen verdsetter ikke naturens egenverdi. Men vår samtid er nettopp vitne til en gryende bevissthet om betydningen av å holde det økologiske kretsløp intakt. Om enn stykkevis og delt, tar stadig flere enkeltindivider sin andel av vårt kollektive ansvar for moder jord- gaia.

Kultur i et slikt perspektiv blir ikke naturfiendtlig, men gjenvinnelse av et harmonisk forhold til naturen. Og kunstnerne går foran. I sin aktivt deltakende innstilling fremfor en passiv tilskuerholdning, fremhever de betydningen av å medvirke som mennesker i det økonomiske og politiske liv med sin kunst som i tillegg til sin egenverdi forhåpentligvis kan vekke vår slumrende økologiske bevissthet. Mange bekker små, gjør en stor å…

Copyright: © BONO/ Nils Aasland
BONO, Kjeld Stubsg. 3, 0160 Oslo tlf 23100350